Fastholdelse af frafaldstruede elever og opnå mere skoleglæde

Unge elever, der vælger at droppe ud af skolen eller hopper fra uddannelse til uddannelse, er en udfordring for både eleven selv og for uddannelsesinstitutionen.

Som konsulent for skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder jeg på at mindske fravær og skabe en hverdag, der kan fastholde frafaldstruede elever i skolegangen eller uddannelsesforløbet. Og opleve mere skole glæde. Jeg har over 10 års erfaring i arbejdet med unge, der ikke har været motiveret til at gå i skole.

Afklaringsforløb

I et afklaringsforløb går jeg bagom den manglende motivation og finder ind til kernen af den bagvedlæggende årsag til udfordringerne. Det kan fx være tidligere dårlige skoleoplevelser, dårlig trivsel, stress, mobning eller forventningspres. Ofte er det en kombination af udfordringer i skolen og derhjemme. Derfor bygger mit arbejde på et samarbejde mellem den unge, forældre og skolen.

Succeskriteriet

Målet med samtaleforløbet er, at eleven genfinder motivationen og trivslen, så det er muligt at fortsætte i skolen eller i uddannelsesforløbet. Kan det ikke lade sig gøre, kan det fx være gavnligt med et reduceret skema i en periode eller et klasseskift.

Fleksibel aftale

Jeg tilbyder et klippekort med 10 samtaler pr. måned til en fast pris. Samtalerne kan bruges på 10 forskellige elever eller på færre elever, der så kan gennemgå et afklaringsforløb på flere samtaler. Min erfaring er, at en elev kan have brug for flere samtaler for at undgå frafald på uddannelsen.